skeyes_poelgeest11.JPG
skeyes_poelgeest22.JPG
skeyes_poelgeest28.JPG
skeyes_poelgeest6.JPG
skeyes_poelgeest19.JPG

Stichting en Maatschappelijke projecten

 

Landgoed Oud-Poelgeest is een historische buitenplaats in Oegstgeest. Op het landgoed van 10 hectare, staan meerdere rijksmonumenten, waarvan het Kasteel uit 1668 en het Koetshuis uit de negentiende eeuw het meest aanspreken. Daarnaast is er de tuinmanswoning, de neogotische kapel (gelegen aan de trekvaart tussen Leiden en Haarlem), de boogbrug die in 2014 is gerestaureerd, de monumentale toegangspoort en een waterput uit 1550.

De Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest heeft het landgoed met de monumentale opstallen in erfpacht van de gemeente Oegstgeest. De opdracht is het geheel in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. Vanaf ca. 1985 worden de monumenten stap voor stap gerestaureerd.

Om middelen te genereren voor restauratie en onderhoud worden Kasteel en Koetshuis, incl. de in de 70-er jaren aan het koetshuis vast gebouwde uitbreiding met 47 hotelkamers, verhuurd aan de BV Kasteel Oud-Poelgeest, die het gehuurde als hotel in gebruik heeft. Met recht wordt dan ook door het hotel steeds benadrukt dat ieder bezoek aan het hotel bijdraagt aan de instandhouding van dit unieke culturele erfgoed.

 

Het Landgoed Oud-Poelgeest is vrij toegankelijk voor publiek. Het park biedt, vaak in combinatie met de gebouwen, plaats aan diverse buitenactiviteiten: er vinden culturele manifestaties, rondleidingen en schoolbezoeken plaats.

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest bestaat uit:

Dr. W. (Willem) Camphuis, voorzitter

Mr. drs. I.O. (Ivar) Svensson, secretaris

Drs. Th. (Theodoor) Raaphorst, penningmeester

Ir. M.A.C. (Marcel) van Dijk bestuurslid onderhoud en beheer opstallen

Ir. R. (Rob) Busink, bestuurslid park, tuin en natuur

P. (Patrick) Verzijden, bestuurslid marketing & communicatie

 

Restauratie en onderhoud van de rijksmonumenten

De restauraties en onderhoudswerkzaamheden die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw worden uitgevoerd zijn kostbaar. De middelen daarvoor worden voor een belangrijk deel gegenereerd door de verhuur van de opstallen. Maar ook maakt de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest gebruik van subsidies die hiervoor beschikbaar worden gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De laatste twee betreffen gerichte projectsubsidies; in 2014 voor restauratie van de Boogbrug, in 2015/16 voor de Drakenzaal en in 2016/17 voor herstel van belangrijke delen van het landschapspark; de Spiegelvijver, het Pinetum en het Boerhaavepark. Maar ook de aanleg van een steiger waardoor de historische betekenis van de ligging van het landgoed aan de Trekvaart (met name in de tijd van Boerhaave) in ere werd hersteld.

Wilt u het voortbestaan van het kasteel en het landgoed ondersteunen met een schenking?

Uw schenking kunt u desgewenst overmaken op IBAN nr. NL14 ABNA 0441 6660 43 t.n.v. Stichting Erfgoed Oud Poelgeest.

Restauratie Drakenzaal Oud-Poelgeest afgerond

 

In 2017 is de restauratie van de Drakenzaal afgerond. Schildersbedrijf de Jongh uit Waardenburg heeft het prachtige ‘gepolychromeerde’ stucplafond  gerestaureerden, dat voor kort enkel wit van kleur was. Na veel onderzoek en ‘krabbelwerk’ was duidelijk wat de originele kleuren van alle bloemen, krullen en mythische dieren waren. Restaurateur Astrid van den Berg heeft de drie ‘Witjes’,  bijzondere driedimensionale schilderingen uit 1753, weer volledig hersteld. Ook de replica van het tweede Tillenbeest dat destijds was gestolen is op de schouw geplaatst. Daarnaast zijn de gordijnen en de houten vloer vervangen en is de zaal voorzien van extra goblins.